Погрешно сфатени текстови за состојбата на мртвите

Кликнете овде за да ви се прикаже описот на овој видео серијал

Дали смртта е крај на сè? Што се случува со човекот кога ќе умре? Дали човекот има бесмртна душа, која го напушта телото во моментот на смртта или пак смртта е само како состојба на спиење без свест сè до воскресението? Во оваа прониклива серија од 12 дела, пастор Бор прецизно ги разгледува Библиските текстови кои се однесуваат на овие прашања со цел да појасни што тие навистина значат.

Pin It on Pinterest