КОНТАКТ

Можете да нè контактирате преку следнава контакт форма, телефон, е-маил, или преку социјалните мрежи.

ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 25, Скопје

078 448 156

Како се стигнува до црквата?

Христијанската адвентистичка црква „Петар Поп Арсов“ се наоѓа на истоимената улица „Петар Поп Арсов“ бр. 25 и е сместена помеѓу Католичката црква и Универзалната сала во непосредна близина на хотел „Влахо“ и градинката „Кочо Рацин“.

Pin It on Pinterest