Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон

Кликнете овде за да ви се прикаже описот на видеото

Најмистериозната и најконтроверзна книга на светот сега е разјаснета. Ниту една друга книга во Библијата не била повеќе погрешно сфаќана и погрешно толкувана како што тоа е случај со книгата Откровение. Но сега, сето тоа е променето со „Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон“! Навлегувајќи до самата срцевина на најпредизвикувачката книга од Библијата, ова 90 минутно документарно видео ги дешифрира визиите од Откровение 12та и 17та глава, за секој да може да ги разбере. Патувајќи од раѓањето на Христос, низ христијанската ера, ова неверојатно видео го отстранува велот од скриената историја, за да го открие издигнувањето на Вавилон, прогонството на Христовата невеста и вистинскиот идентитет на ѕверот. Едукативно и инспирирачки, „Откровение: Невестата, ѕверот и Вавилон!“ ги нунди клучевите на разбирање на епскиот конфликт помеѓу Христос и сатаната, и изнесува кои се импликациите од тие пророштва за животот на луѓето денес. Водејќи ги гледачите низ интервјуата со разни експерти, а истовремено нудејќи проучување во едноставен облик на стих по стих од Библијата, им помага на гледачите да се информираат за настаните од последното време, кои наскоро ќе го снајдат овој свет, за да би можеле да бидат подготвени за истите.

Pin It on Pinterest