Упатство
Упатство за користење!

На сликата погоре е прикажан изгледот на програмата - наш предлог за електронско проучување и истражување на Библијата. Станува збор за исклучително лесна и едноставна за употреба програма.

 Истата овозможува избор на преводи (горниот дел на главниот прозорец), меѓу кои имате ексклузивна можност за пристап кон три различни македонски преводи и тоа два преводи на целосната Библија (Стар и Нов Завет): издание Константинов '99 и ревидираното издание на МПЦ од '06. Третиот превод е динамичен превод на Новиот Завет.

Навигација и пребарување низ преводите: Во левиот дел од прозорецот се наоѓа панела која ги содржи сите книги од Библијата на англиски јазик како линкови. Секој од нив ја отвара соодветната книга , поделена на глави и стихови, во главниот дел од прозорецот.

 

  Упатство за инсталација!

Софтверот можете да го превземете од следниот линк:

 www.theword.net

Модулите за неколку македонски превод може да ги преземете од линкот подолу:

Превземи модули

Откако ќе ги превземете модулите истите треба да се сместат на точна локација: во папката Bibles (ја наоѓате таму каде што го имате инсталирано софтверот за TheWord).

Христијанска адвентистичка црква - Администратор
I believe that this year's Rolex products to replica watches uk understand friends should know that this year Rolex at the same time on replica watches the empty Pa, Di Daya and other products rolex replica have been updated, and let users more concerned about Di Dayong, this year launched the new pass , In the design to join the swiss replica watches Cerachrom ceramic bezel, the material in the past only in the precious metal watch which is popular this year.